Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Helse og sosialavdelinga

Helse og sosialavdelinga har som hovudmål å sikre rettstryggleiken og eit godt fagleg tilbod til innbyggjarane i fylket innan områda våre. Dette gjer vi gjennom informasjon, råd og rettleiing, og ved tilsyn og klagehandsaming.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.03.2013