Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kommuneøkonomi for folk flest

Arbeidet mitt med kommuneøkonomi hjå Fylkesmannen har lært meg at ingen kommunar er heilt like, skriv seniorrådgjevar Marit Lunde i sin kronikk. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.05.2017

Les heile kronikken på Porten.no.

Kronikken stod også på trykk i Firda Tidend 8. mai. 

Kontaktpersonar