Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Gielddaid stivren

Fylkkamánni galgá gozihit ja bagadit gielddaid riektenjuolggadusaid hárrái, mat gusket gielddaid orgánaide. Dat guoská sihke oppalaš ja erenoamáš juridihkalaš čuolmmaide ja jearaldagaide, mat laktásit ekonomiijanjuolggadusaide. Fylkkamánni galgá maid gaskkustit gielddaide departemeanttaid signálaid.


Flere nyheter