Kan man selge egg fra egen gård?

Mattilsynet opprettet en vernesone og en overvåkingssone i forbindelse med utbruddet av Newcastlesyke hos verpehøns. Dersom du befinner deg i en av sonene, har du ikke lov til å selge egg verpet på egen gård så lenge sonene er aktive. 

Publisert 07.10.2022

Vernesonen gjelder 3 kilometer og overvåkningssonen gjelder 10 kilometer fra sykdomsutbruddet. Sonene gir noen restriksjoner for fjørfebønder som befinner seg i disse. Det er blant annet forbud mot å transportere egg som er produsert av fjørfe i sonen, både konsumegg og rugeegg. Man skal ikke selge egg verpet på egen gård om gården er lokalisert i sonene. Om man bor i sonen, kan man selge konsumegg som er verpet utenfor sonene, men Mattilsynet anbefaler stans i alt eggsalg i aktive soner.

Det er forbudt å transportere levende og døde fugler i sonene. Man kan søke Mattilsynet om unntak fra forbudet. For døde fugler gjelder dette transport til biproduktsanlegg.

Søknader om dispensasjon sendes til sorogvest.dispensasjoner@mattilsynet.no

Når blir sonene opphevet?

Mattilsynet informerer at sonene blir opphevet hvis:

  • Alle som har fugler følger alle forbud og restriksjoner
  • Det ikke kommer nye utbrudd
  • Mattilsynet får gjennomført alle nødvendige tilsyn og prøvetakinger

Vernesonen(3 km) kan tidligs oppheves 21. oktober. Overvåkningssonene (10km) kan oppheves tidligst 30.oktober.

Når overvåkningssonen er opphevet, fjernes alle restriksjoner.

Informasjon om Newcastlesyke og sonene, kan du lese om på Mattilsynet sin nettside. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.