Standpunktvurdering i grunnskolen 2022

Avlysing av eksamen våren 2022 vil gi skolane meir tid til opplæring for elevane. Lærarane vil ha moglegheit til å sikre eit tilstrekkeleg vurderingsgrunnlag for å kunne fastsette standpunktkarakterar. Vi oppfordrar skolane til å sette standpunktkarakter så seint som praktisk mogleg i skoleåret.

Publisert 02.05.2022

Utdanningsdirektoratet har publisert oppdatert informasjon om standpunktvurdering 2022. Dei oppfordrar skolane til å setje standpunktkarakterar så seint som praktisk mogleg.

Vi viser til Utdanningsdirektoratet si ressursside for standpunktvurdering for utfyllande informasjon.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.