Søk om tilskudd til opplæring i tegnspråk

Barnehager og skoler som planlegger å gi opplæring i tegnspråk, kan søke UDIR om tilskudd. Søknadsfristen er 1. november 2020.

Publisert 12.10.2020

Tilskuddet gjelder for søsken av døve eller tegnspråklige barn, og for barn av døve eller tegnspråklige foreldre.

Søknadsfristen er 1. november 2020.

Les mer om tilskuddet på Utdanningsidrektoratets sider, lenke i høyremarkegen. Søknadskjema er digitalt og er lenket i høyremargen.