Nettseminar om samisk opplæring

Fylkesmennene i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark inviterer til nasjonalt nettseminar om samiskopplæring fredag 6. november kl. 0900-1100.

Publisert 23.10.2020

Formålet med nettseminaret er å informere om opplæringslova § 6, retten til samisk opplæring, organisering av samiskopplæring, fag- og timefordeling for elever med samisk i fagkretsen, studiehjemler og alternative opplæringsformer som f.eks. fjernundervisning.

Nettseminaret er nyttig for rådmenn/kommunedirektører, oppvekstsjefer, rektorer, lærere og alle som er involvert i samiskopplæring. I og med at stadig flere kommuner får elever som ønsker samiskopplæring anbefales også kommuner som enda ikke har samiskelever å delta.

Dato: 6. november 2020 kl. 0900 - 1100

Sted: Teams live event

Målgruppe: Rådmenn/kommunedirektører, oppvekstsjefer, rektorer, lærere og alle som er involvert i samiskopplæring

Arrangør: Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Trøndelag. 

 

Påmeldingsfristen er 3. november 2020. Klikk her for å komme til påmeldingsskjemaet.