Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Biologiske foreldre til adoptivbarn

Oppdatert 01.01.2021

Adoptivbarn som har fylt 18 år, har rett til opplysninger om hvem som er dets biologiske foreldre. Flere instanser har ansvar for å gi den adopterte opplysninger om biologisk bakgrunn, avhengig av når adopsjonen skjedde. Statsforvalteren kan gi opplysninger om adopsjoner gjort før 1. januar 1999. I saker av nyere dato er det Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som gir disse opplysningene.

Slik ber du om innsyn i adopsjonssaken din

Henvend deg skriftlig til Statsforvalteren om du er adoptert og ønsker informasjon om dine biologiske foreldre. Vi har informasjon om både norsk- og utenlandsadopterte. 

Skjemaet til høyre krever innlogging via ID-porten slik at vi får bekreftet at du er den du gir deg ut for å være. Hvis du bruker skjemaet, er det tilstrekkelig å skrive at du ønsker innsyn i adopsjonssaken din, oppgi navn på adoptivforeldrene dine og årstall (omtrentlig) for adopsjon. 

Dersom du velger å sende et vanlig brev til oss for å be om innsyn, må brevet inneholde:

• Navn, fødselsdato og bostedsadresse
• Signatur (du må skrive under på brevet du sender oss)
• Adoptivforeldrenes navn
• Bekreftet kopi av din legitimasjon med bilde, for eksempel pass eller førerkort. Kopien må være bekreftet av offentlig tjenestemann eller advokat. Kopier bekreftet av post, bank og kopieringskontorer er ikke tilstrekkelig.