Fremtidsfullmakt, et alternativ til vergemål

Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på, skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.10.2019

Demens og annen alvorlig sykdom kan gjøre at du en gang i fremtiden trenger hjelp. En fremtidsfullmakt gir deg større grad av selvbestemmelse også etter at du ikke lenger er i stand til å ta stilling til spørsmål på egne vegne. Dersom fremtidsfullmakten dekker behovene dine, blir det ikke nødvendig å oppnevne en verge selv om du en gang i fremtiden skulle bli så syk at du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. 

En fremtidsfullmakt kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, eller den kan begrenses til å gjelde for eksempel bare salg av bolig og betaling av regninger. En fremtidsfullmakt gir mulighet til å skreddersy gode løsninger, men du bør skrive fremtidsfullmakten mens du fremdeles er frisk nok til å tenke gjennom hvordan du ønsker å ha det. For at en fremtidsfullmakt skal være gyldig, må den oppfylle bestemte krav.

Les mer om fremtidsfullmakt.