Erstatning for husdyr drept av fredet rovvilt

1. november 2017 er søknadsfrist for erstatning for husdyr drept av fredet rovvilt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.10.2017

Send inn søknad om erstatning via elektronisk søknadssenter.

rovviltportalen finner du et elektronisk søknadssenter. Hvis du ikke har brukt det elektroniske søknadssenteret tidligere, må du først registrere deg som søker.

Det elektroniske søknadsskjemaet er enkelt å fylle ut, og følger samme oppbygging som papirversjonen. Kort tid etter at søknaden er lagret, ligger den tilgjengelig for en saksbehandler hos Fylkesmannen. Svar på søknaden får du med vanlig post. Lenke til søknadssenteret finner du på høyre side.

Erstatningsordningen for tap til rovvilt forvaltes av Miljødirektoratet og behandles hos Fylkesmannen. Har du spørsmål til utfylling av søknaden, kan du henvende deg til Fylkesmannen i ditt fylke. Hvis du senere ønsker å endre opplysninger gitt i en søknad du har sendt elektronisk, kan du bruke skjemaet sikker melding til Fylkesmannen.