Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Bilder av ledelsen

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.11.2012

Ledergruppen hos Fylkesmannen i Østfold

Klikk på bildene for å få høyoppløslig versjon. Bildene kan benyttes vederlagsfritt av pressen mot kreditering av fotograf.

Embetsledelsen
Trond Rønningen
fylkesmann

 

Foto: Lars Hovland

Assisterende fylkesmann Kjersti Gram Andersen

Embetsledelsen 
Espen Pålsrud
assisterende fylkesmann (kst)

 

Foto: Lars Hovland

Espen Pålsrud, direktør/fylkesberedskapssjef

Samordnings- og beredskapsstaben
Espen Pålsrud
direktør/fylkesberedskapssjef

 

Foto: Lars Hovland

 Espen Pålsrud, direktør/fylkesberedskapssjef

Administrativ stab
Janne Rosli Lindström
konstituert direktør

 

 

Foto: Lars Hovland

 

Helse- og sosialavdelingen
Elisabeth Lilleborge Markhus
fylkeslege

 

 

Foto: Lars Hovland

 Fylkeslege Elisabeth Lilleborge Markhus

 

Miljøvernavdelingen
Karsten Butenschøn
konstituert miljøverndirektør

 

 
Ikke høyoppløselig

Landbruksavdelingen
Nina Glomsrud Saxrud 
landbruksdirektør

 

 

Foto: Lars Hovland

 Landbruksdirektør Nina Glomsrud Saxrud hos Fylkesmannen i Østfold

Barnehage- og utdanningsavdelingen
Unn Elisabeth West
fungerende utdanningsdirektør

 

 

Foto: Lars Hovland

 

 Barnehage- og utdanningsdirektør

Juridisk avdeling
Katrine Bjørnstad
direktør

 

Foto: Lars Hovland