Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Formålet med ordningen er at det blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som man ivaretar biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner.

Innunder denne ordningen gis det tilskudd til blant annet ulike skogkulturtiltak og veibygging. Kommunene er saksbehandler.

Mer om ordningen og søknadsskjema finner du hos Landbruksdirektoratet.