Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunene i Østfold får en vekst i frie inntekter på 3,2 % i 2019

Statsbudsjettet gir kommunene på landsbasis en vekst i frie inntekter på 2,9 % i 2019 beregnet ut fra anslag på regnskap 2018. Pris- og lønnsveksten er anslått til 2,8 % slik at realveksten blir 0,1 %.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.10.2018

Den manglende realveksten i frie inntekter fra 2018 til 2019 må sees i sammenheng med at skatteanslaget for 2018 nå er betydelig oppjustert. Her er presentasjoner som gir en oversikt over kommuneopplegget i statsbudsjettet med særlig blikk på utviklingen for kommunene i Østfold.