Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunekonferansen 2014

Fylkesmannens årlige kommunekonferanse for ordførere og rådmenn ble arrangert på Refsnes Gods, 20. og 21. november 2014. Under finner du presentasjonene fra konferansen.

Det var stor oppslutning om konferansen og alle kommunene i Østfold var representert. Fylkesordfører og regiondirektør for KS var også til stede. Hovedtemaene for konferansen var kommunereformen, bosetting av flyktninger og radikalisering. Det ble også gitt en god statusrapport på kommunenes arbeid med sjumilssteget og 25-årsjubileet for barnekonvensjonen ble markert. Tidspunktet for neste års kommunekonferanse ble fastsatt til 19. og 20. november 2015.

Presentasjonene fra konferansen finnes her:

Bosetting av flyktninger - forsøk i Østfold, FMØ

Bosetting av flyktninger Nina Gran, KS

Bosetting og integrering av flyktninger, Kai-Morten Terning, BLD

Bosetting av flyktninger erfaringer og råd, Sarpsborg kommune

Intergering i Drammen, Osmund Kaldheim, Drammen Kommune

Kommunereform - Jardar Jensen, KMD

Kommunereformen - medvirkning, Jan Erling Klausen, NIBR/UIO

Kommunereformen- status i Østfold, Torleif Gjellebæk, FMØ