Innlevering av regnskap

Du må levere regnskap for dine vergemål hvert år og sluttregnskap når vergemålet avsluttes. Fristen for årsregnskap er 30. april hvert år. Opphører vergemålet skal sluttregnskap leveres så raskt som mulig.

Dette skal du levere inn

Du trenger ikke å sende oss kopi av skattemeldingen for vergehaver for 2021

Du leverer regnskap med vedlegg på Altinn. Husk å velge Statsforvalteren i Oslo og Viken, slik at vi mottar ditt regnskap. Du finner en veiledning til innlevering her. Du finner også en instruksjonsvideo over hvordan utfylling og innsending av regnskapet skal gjøres her https://www.vergemal.no/for-deg-som-er-verge.447450.no.html

Ønsker du å levere i posten finner du fullstendighetserklæring her (skjema 6). 

Statsforvalterens postadresse er:

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325 
1502 Moss

Fullstendighetserklæring

  • Fullstendighetserklæringen er en sjekkliste og en erklæring fra deg på at du har utført oppgavene dine som verge for det aktuelle året
  • Husk at du må føre opp samtlige konti tilhørende vergehaver i punkt 3, inkludert coop-konti mm, selv om du ikke har disposisjonsrett til disse. Vi anbefaler at du alltid kontrollerer fullstendighetserklæringen opp mot skattemeldingen for å påse at alle kontoforhold er oppført

Årsoppgaver

Du må sende oss årsoppgaven fra alle banker som vergehaver har konto i, og årsoppgaver fra spareforsikringer, fond, aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer vergehaver har.

Kontoutskrifter

Send inn kopi av kontoutskrifter for alle kontoene du har disposisjonsrett til i vergemålet. Kontoutskriftene skal dekke alle måneder du har vært verge, og sendes inn selv om det ikke har vært bevegelser på kontoen og selv om du som verge ikke har brukt kontoen.

Send kontoutskriftene i det formatet du får av banken, dvs.pdf. De skal ikke kopieres over i Word, Excel eller lignende. Det holder ikke å sende inn en transaksjonsoversikt fra konto/nettbank.

Er det ikke selvforklarende hva transaksjonene i kontoutskriften gjelder, skal du skrive på forklaring eller legge ved forklaring på et eget ark. Dette gjelder også for alle kontantuttak. Du kan eventuelt benytte punkt 5.11 i fullstendighetserklæringen.

Dersom det er utvidet regnskapsplikt i et vergemål, skal vi hos Statsforvalteren ha tilsendt kopi av regnskap for drift av eiendom og/eller ervervsvirksomheten.

Dette trenger du ikke sende oss:

Kvitteringer og bilag skal du ikke sende oss. Men du skal oppbevare alle kvitteringer og bilag knyttet til vergemålet i minst tre år. Vi vil be deg sende oss dokumentasjon på utbetalinger eller andre transaksjoner, dersom vi har behov for det, ved kontroll av regnskapet.

Hva skjer om du ikke leverer

Det å levere inn regnskap er en del av dine oppgaver som verge. Manglende eller mangelfull innlevering kan derfor få konsekvenser for om du kan fortsette som verge.

Hva skjer etter regnskapet er levert

Vi kontrollerer at du har levert riktige dokumenter og tar kontakt med deg hvis det er noe som mangler. Er alt i orden får du normalt ingen tilbakemelding fra oss.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.