Er du verge eller representant og vil du hjelpe oss til å bli bedre?

Statens sivilrettsforvaltning gjennomfører nå en brukerundersøkelse og Fylkesmannen i Oslo og Viken ber om at du som oppnevnt verge eller representant deltar.

Publisert 14.12.2020

Undersøkelsen omhandler blant annet kontakten med vergemålsavdelingen, tilgang til informasjon, tilgjengelighet, opplæring, kommunikasjon og din hverdag som verge og representant.

Dine svar er nyttige for oss! Vi håper du svarer på undersøkelsen og takker alle som bidrar!

Brukerundersøkelsen er digital og er åpen frem til 31.12.2020.

Trykk her for å komme til svarskjemaet.

Har du generelle spørsmål eller spørsmål om konkrete saker må du henvende deg til oss på vanlig måte. Du kan ikke stille oss spørsmål i undersøkelsen. Se nærmere her for vår kontaktinformasjon.