Bekymringsmelding

Er du bekymret for hvordan en representant eller verge utfører sine oppgaver?

Publisert 04.06.2021

Hvis du er bekymret for hvordan en representant eller verge utfører sine oppgaver, er det viktig at du melder i fra til Statsforvalteren. Alle kan sende sine bekymringer til oss.

Du kan lese mer om oppgavene til representanten og vergen ved å trykke på lenken i teksten.

Statsforvalterens ansvar

Vi skal føre tilsyn med representantene og vergene. Når vi mottar en bekymring, skal vi følge opp alle slike meldinger.

Hva må en bekymringsmelding inneholde?

Du må sende inn navnet på representanten eller vergen og navnet til barnet eller den voksne personen som har verge.

Du må beskrive hvorfor du er bekymret, bruk gjerne eksempler som viser hva du er bekymret for. 

Det er best om du sier hvem du er, og hvilken kjennskap eller relasjon du har til person med verge, eller representanten/vergen.

Hva skjer hvis jeg sender en bekymring?

Når vi mottar en bekymringsmelding, vil vi starte et tilsyn med representanten eller vergen. Hvordan vi følger opp saken videre vil variere etter hva du er bekymret for.

Normalt vil vi sende bekymringen til vergen og personen som har verge. De får mulighet til å si sin mening. Noen ganger vil vi også be om informasjon fra andre, som pårørende, foreldre eller offentlige etater. Det er viktig at du er klar over at din melding til oss, vil kunne deles med de den gjelder.

De fleste tilsyn avsluttes ved at Statsforvalteren veileder representanten eller vergen. I noen tilfeller er det nødvendig at det byttes verge eller at vi starter en ny sak hvor vi må vurdere om en foreldreverge ikke lenger skal være verge for sitt barn. Hvis saken er alvorlig, kan vi involvere politiet eller andre offentlige myndigheter.  

Du vil motta et brev når vi har behandlet bekymringsmeldingen fra deg, men du vil ikke motta informasjon om hva vi har gjort og resultatet av tilsynet, med mindre du har rett på det etter reglene i forvaltningsloven.

Kan jeg sende inn en anonym bekymringsmelding?

Du kan sende inn en anonym bekymringsmelding. Vi vil vurdere bekymringen på samme måte, men når du velger å være anonym, er det vanskeligere for oss å vurdere om det du har sendt inn er riktig. Du vil ikke motta brev fra oss når saken er ferdig fordi vi ikke vet hvem du er.

Hvordan sender jeg inn en bekymring til Statsforvalteren?

Vi ønsker helst at alle bekymringer sendes til oss skriftlig.

Du kan sende oss en sikker melding gjennom Altinn: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/statens-sivilrettsforvaltning/melding-til-Statsforvalteren-vergemal/

Du kan også sende oss et brev i posten. Vår adresse er

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Postboks 325

1502 Moss

Dersom du kontakter oss på e-post er det viktig at du ikke oppgir personsensitiv informasjon.  Vår e-postadresse er sfovpost@statsforvalteren.no.