Prosjektskjønnsmidler 2019

Søknadsfrist:
31. mars 2019 23.00
Målgruppe:
Kommuner i Buskerud, Akershus, Østfold samt Oslo kommune
Ansvarlig:
Stab for kommuneøkonomi, analyse og intern kontroll
Hvem kan søke:
Kommunene
Rapporteringsfrist:
1. mars 2020

Vi har satt til side deler av skjønnsmidlene som støtte til fornyings- og innovasjonsprosjekter får våre kommuner.

Publisert 25.01.2019

Retningslinjer, Fylkesmannens informasjonsbrev og brukerveiledning for kommunene finner du på denne nettsiden.

Søknadsfrist:
31. mars 2019 23.00
Målgruppe:
Kommuner i Buskerud, Akershus, Østfold samt Oslo kommune
Ansvarlig:
Stab for kommuneøkonomi, analyse og intern kontroll
Hvem kan søke:
Kommunene
Rapporteringsfrist:
1. mars 2020