Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
03. nov Skjønnsmidler til vertskommuner i forbindelse med den ukrainske flyktningsituasjonen Vertskommuner for asylmottak i Oslo og Viken
Søknadsfrist Tittel
03. nov Skjønnsmidler til vertskommuner i forbindelse med den ukrainske flyktningsituasjonen