Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. sep Kommunalt rusarbeid (ny innretning) Målgruppen for ordningen er personer som er i risiko for å utvikle, eller som har rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
Søknadsfrist Tittel
15. sep Kommunalt rusarbeid (ny innretning)