Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. nov Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehager Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
15. nov Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i Oslo og Viken. Nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen
Søknadsfrist Tittel
15. nov Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehager
15. nov Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i Oslo og Viken.