Landbrukets klima- og miljømidler 2020

Søknadsfrist:
1. mars 2020 23.59
Målgruppe:
Landbruksforetak, kommuner, fag- og næringsorganisasjoner, utrednings- og forskningsmiljøer, kompetansebedrifter og andre bedrifter
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen
Hvem kan søke:
Landbruksforetak, kommuner, fag- og næringsorganisasjoner, utrednings- og forskningsmiljøer, kompetansebedrifter og andre bedrifter

Midlene skal gå til prosjekter med fokus på miljø- og klimavennlig matproduksjon, matproduksjon tilpasset endrede klimaforhold og prosjekter som kan bidra til å øke miljøbidraget fra landbruket.

Publisert 24.01.2020

Rammen for Oslo og Viken er på totalt 1 450 000 kroner og søknadsfristen er 1. mars 2020.

Både landbruksforetak, forskningsmiljøer, kompetansebedrifter og andre bedrifter, kommuner, fag- og næringsorganisasjoner kan søke.

Les hele utlysningen og retningslinjene her.

Søknadsfrist:
1. mars 2020 23.59
Målgruppe:
Landbruksforetak, kommuner, fag- og næringsorganisasjoner, utrednings- og forskningsmiljøer, kompetansebedrifter og andre bedrifter
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen
Hvem kan søke:
Landbruksforetak, kommuner, fag- og næringsorganisasjoner, utrednings- og forskningsmiljøer, kompetansebedrifter og andre bedrifter