Utlysning av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket

Søknadsfrist:
31. desember 2019
Målgruppe:
Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer, som har til hensikt å utvikle landbruket
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen

Her kan du søke midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Buskerud (UT-midler). Fristen for å søke om UT-midler i Østfold, Oslo og Akershus er utløpt.

Publisert 29.01.2019

Formål
Utrednings- og tilretteleggingsmidlene skal bidra til økt matproduksjon, utvikling og fornying av det tradisjonelle landbruket og utvikling av andre landbruksbaserte næringer.

Hvem kan søke om midler?
Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer, som har til hensikt å utvikle landbruket.

Søknadsfrister:
Akershus og Oslo: 26. februar 2019. Fristen er utløpt for 2019
Buskerud: ingen søknadsfrist
Østfold: 15. mars 2019. Fristen er utløpt for 2019

Regionalt næringsprogram 2019-2022
Regionalt næringsprogram for Oslo og Viken legger føringer for bruk av midlene. Regionalt næringsprogram har følgende satsningsområder:

  • Volumproduksjon
  • Mat og drikke med lokal identitet
  • Økologisk landbruk
  • Fjellandbruk
  • Skog, trebruk og fornybar energi
  • Landbruksbasert reiseliv
  • Inn på tunet
  • Urbant landbruk
  • Nyskaping og teknologiutvikling
  • Rekruttering og kompetanseheving

Les mer i Regionalt næringsprogram

Kostnader og finansiering: Fylkesmannen kan gi tilskudd på inntil 75 % av totale prosjektkostnader til utrednings- og tilretteleggingstiltak. Egenfinansiering (egeninnsats, egne midler etc.) må utgjøre minst 25 % av total finansieringsplan.

Elektronisk søknadsskjema - veiledning
Søknad om UT-midler skal leveres elektronisk. Følg lenke til søknadsskjema   
Du kan laste opp vedlegg til søknaden, for eksempel en utfyllende prosjektplan.

Dersom du ikke har brukt det elektroniske søknadsskjemaet tidligere, må du registrere deg og oppgi et organisasjonsnummer. Du kan mellomlagre søknaden og fullføre den på et senere tidspunkt. Har du søkt om støtte hos oss tidligere, kan du logge deg på med det brukernavnet og passordet som du registrerte deg med. Har du glemt passordet, kan du be om et nytt.

Får du problemer med utfyllingen, ta kontakt med oss på landbruksavdelingen. Er du søker med adresse utenfor det fylket du søker hos, er det viktig at du krysser av for hvilket fylke du søker støtte fra. Les ellers veiledningen underveis i skjemaet. Når skjemaet er sendt inn, mottar du en kopi av søknaden på e-post.

Søknader som kommer etter tidsfristen blir avvist.
Følg lenke til søknadsskjema.

 

Søknadsfrist:
31. desember 2019
Målgruppe:
Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer, som har til hensikt å utvikle landbruket
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen