Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

Søknadsfrist:
29. november 2019 23.59
Målgruppe:
Bydeler i Oslo og kommuner i Viken
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Bydeler i Oslo og kommuner i Viken

Vi har fortsatt midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i Oslo og Viken.

Publisert 06.09.2019

Vi forlenger søknadsfristen til 29. november 2019 for bydeler i Oslo og kommuner i Viken som vil søke om midler til svømmeopplæring for minoritetsspråklige elever for skoleåret 2019-2020..

Kunnskapsdepartementet har tildelt midler for å stimulere bydeler og kommuner til å gjøre en ekstra innsats for å øke svømmeferdighetene til nyankomne minoritetsspråklige elever.

Fylkesmannen i Oslo og Viken fikk i 2019 tildelt 3, 5 mill. kroner til tiltaktet. Det kan søkes om 1 750 kroner per elev.

 

Om tilskuddet

Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring. På grunn av manglende svømmeferdigheter er denne gruppen barn og unge overrepresentert i ulykker knyttet til aktiviteter i og ved vann.

I skolens læreplaner er det et mål at elevene skal være svømmedyktige etter 4. årstrinn

 

Målet med tilskuddet

Målet med tilskuddet er å redusere risikoen for ulykker ved bading, og å sette elevene bedre i stand til å nå kompetansemålene i læreplanen.

 

Målgruppe

Hovedmålgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Dersom bydeler/kommuner har andre elever som ikke kan svømme eller har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisning, kan også disse få ta del i svømmeopplæringen.

 

Tildelingskriterier

Kommunene velger selv hvordan opplæringen organiseres. Svømmeopplæringen kan gis i løpet av- eller etter skoletid. I begge tilfeller må opplæringen som minimum være i tråd med opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven hva gjelder svømmeopplæringens organisering, innhold og forsvarlighet.

  • Det kan søkes om inntil 1 750 kroner per elev. Bydeler/kommuner må selv dekke kostnader utover dette.
  • Bydeler/kommuner kan samarbeide om å etablere ordninger for tiltaket.
  • Søknader som beskriver hvordan samarbeid med frivillige organisasjoner kan etableres/videreføres prioriteres.
  • Det er viktig at jenter og gutter får et likeverdig tilbud.

Søknadsfristen for ordningen er forlenget til 29. november 2019.

Søknadsfrist:
29. november 2019 23.59
Målgruppe:
Bydeler i Oslo og kommuner i Viken
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Bydeler i Oslo og kommuner i Viken