Tilskudd til drift av beite- og sankelag og søknad om rovvilterstatning

Søknadsfrist:
1. november 2019 23.59
Målgruppe:
Beitelag
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen
Publisert 10.10.2019

Tilskudd til drift av beite- og sankelag i Oslo og Viken: søknad sendes elektronisk via Altinn. Beitelaget er berettiget tilskudd sel om beiteområdet omfatter både innmarksbeite og utmark.

Erstatning for tap av husdyr til rovviltsøknad sendes elektronisk via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.  

Les mer i brev fra Fylkesmannen i høyre marg.

Det "Grønne skjemaet" gjelder kun for beite- og sankelag i Buskerud, se høyre marg. 

Søknadsfrist:
1. november 2019 23.59
Målgruppe:
Beitelag
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen