Tilskudd til arbeid med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter

Søknadsfrist:
30. november 2019 23.59
Målgruppe:
Barnehager med samiske barn eller barn av nasjonale minoriteter
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Barnehager med samiske barn eller barn av nasjonale minoriteter
Rapporteringsfrist:
28. august 2020 23.59

Ny utlysning av tilskudd for barnehageåret 2019 2020.

Publisert 20.11.2019

Barnehager i Oslo og Viken kan søke om midler til kompetanseutvikling for å styrke barnehagens kompetanse og arbeid med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter.

Fylkesmannen i Oslo og Viken er av Utdanningsdirketoratet tildelt 100 000 kroner til tiltaket.

 

Samer

Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Landområdet som samefolket tradisjonelt bebor kalles Sápmi.

I Norge er de tradisjonelle samiske språkene sørsamisk, pitesamisk, lulesamisk, nordsamisk og skoltesamisk. Nordsamisk er det største samiske språket, både i Norge og på verdensbasis.

 

Nasjonale minoriteter

Grupper med langvarig tilknytning til landet defineres som nasjonale minoriteter. I Norge er dette kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom (sigøynere) og romanifolk/tatere.

 

Kompetanseutvikling i barnehagen

Kompetanseutviklingen bør foregå i den enkelte barnehage, involverer hele personalet og ledes av barnehagens styrer.

Kompetanseutviklingen skal styrke barnehagens arbeid med implementering av rammeplanens innhold og føre til utvikling og endring av barnehagens praksis.

Barnehagens eier og ledelse må i fellesskap planlegge og legge til rette for kompetanseutvikling for alle grupper ansatte i barnehagen. De ansatte bør involveres i planleggingen av barnehagebasert kompetanseutvikling.

 

Bruk av midler og rapportering

Midlene skal brukes i løpet av barnehageåret 2019-2020. Frist for rapportering på bruk av midlene og er satt til 28.08.2020. Rapporteringskjema blir publisert på vår nettside. 

 

Abonner på nyhetsvarsel fra Fylkesmannens nettside

Vi anbefaler alle barnehager og -eiere å abonnere på nyhetsvarsel fra vår nettside. Abonnenter får varsel på e-post når vi publiserer informasjon om tilskudd, rapporteringer, konferanser og annen informasjon som gjelder barnehage og opplæring. Du finner mer informasjon om nyhetsvarsel her

Søknadsfrist:
30. november 2019 23.59
Målgruppe:
Barnehager med samiske barn eller barn av nasjonale minoriteter
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Barnehager med samiske barn eller barn av nasjonale minoriteter
Rapporteringsfrist:
28. august 2020 23.59