Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

Søknadsfrist:
15. mars 2019 23.59
Målgruppe:
Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f. eks. NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler)
Ansvarlig:
Helseavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner

Målet med ordningen er å styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester, og å gi en tydelig prioritet til noen av de viktigste framtidsutfordringene kommunene står overfor på helse- og omsorgsfeltet.

Tiltaket bidrar også til oppfyllelse av delmål 3.4 i FNs bærekraftmål. Midlene skal bidra til at kommunene setter i verk kompetansehevende tiltak og nybrotts- og utviklingsarbeid ut fra lokale forutsetninger og behov.

Publisert 21.01.2019

Delmål:

  • Økt kompetanse for å utvikle god praksis og sikre trygge og gode tjenester tilpasset den enkeltes behov.
  • Sterkere brukerinnflytelse og bedre samspill med pårørende, frivillige og lokalsamfunnet.
  • Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester og bidra til at brukerne opprettholder eller gjenvinner sin funksjonsevne og selvstendighet.
  • Styrket lederkompetanse, fagutvikling, større faglig bredde og tilstrekkelig, kompetent og stabil bemanning.

Kontaktpersoner:

Ole-Bennie Johansen - for kommuner i Buskerud

Dordi Elisabeth Schou - for Oslo kommune

Torill Tuft - for kommuner i Akershus

Anette Johansen - for kommuner i Østfold

Se høyremeny for:

  • Helsedirektoratets nettside med informasjon om ordningen
  • regelverk for tilskuddsordningen
  • søknadsskjema for 2019
  • rapporteringsskjema for 2018

Søknads- og rapporteringsfrist 15.mars

For kommuner i Buskerud er rapporteringsfrist 1.april.

Søknader sendes inn via digital postkasse alternativt til fmovpost@fylkesmannen.no

Søknadsfrist:
15. mars 2019 23.59
Målgruppe:
Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f. eks. NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler)
Ansvarlig:
Helseavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner