Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
26. sep Tilskudd til barnehager som vil øke sin kompetanse for arbeid med samisk innhold, samiske barn og barn av nasjonale minoriteter Kommunale og private barnehager
01. okt Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge 1. Barn og ungdom i alderen 16-18 år (asylsøkere) med rett og/eller plikt til grunnskoleopplæring, som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening.    2. Ungdom i alderen 16-18 år (asylsøkere), som søker om oppholdstillatelse eller familiegjenforening, og som har rett til videregående opplæring
01. okt Kommunalt rusarbeid Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelatert problemer og deres pårørende
15. okt Spesielt om skrantesjuke (CWD - Chronic Wasting Disease) Beitenæringen i Vestfold og Telemark, Vestland og Viken som omfattes av forskriften for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) hos hjortedyr.
15. okt Regionalt miljøtilskudd i jordbruket Landbruksforetak i Oslo og Viken
15. nov Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehager Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
01. des Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2022 Organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for eller utvikling av skogbruk.
31. jan Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
Søknadsfrist Tittel
26. sep Tilskudd til barnehager som vil øke sin kompetanse for arbeid med samisk innhold, samiske barn og barn av nasjonale minoriteter
01. okt Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
01. okt Kommunalt rusarbeid
15. okt Spesielt om skrantesjuke (CWD - Chronic Wasting Disease)
15. okt Regionalt miljøtilskudd i jordbruket
15. nov Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehager
01. des Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2022
31. jan Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus