Asker og Bærum pålegges å etablere karantenehotell

Det kommer stadig flere reisende til Norge, og behovet for karantenehotell er sterkt økende.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.06.2021

Statsforvalterne jobber tett med kommunene for å sikre nok karantenehotellplasser.

I vårt område er det Ullensaker kommune (hoteller nærl Oslo lufthavn), Sarpsborg kommune (hotell nær Svinesund) og Oslo kommune som har huset de fleste karantenehotellgjestene til nå. Før helgen ble Lillestrøm kommune pålagt å etablere mellom 200 og 1000 karantenehotellplasser.

Statsforvalteren har i covid-19 forskriften anledning til å pålegge kommuner å opprette karantenehotell. Basert på vurderinger rundt avstand til Oslo lufthavn og potensiell hotellkapasitet, ble i dag Asker og Bærum kommuner pålagt å etablere karantenehoteller.

Hotellene som nå er i bruk nærmer seg nå maksimalt belegg, og det er økende behov for karantenehotellplasser. Statsforvalteren er i dialog med flere kommuner i Viken for å øke kapasiteten. Vi ønsker i utgangspunktet å finne kommuner med mange hotellplasser, som selv ønsker å ta på seg oppgaven med å administrere en karantenehotellordning.

Det kan bli aktuelt å pålegge flere kommuner å opprette plasser, men fortsatt ønsker vi å finne kommuner som kan påta seg dette frivillig.