Vi følger situasjonen i Gjerdrum

Fylkesmannens kriseledelse ble varslet av Direktoratet for sikkerhet og beredskap, DSB, om det store jordskredet i Gjerdrum klokken 0630 i dag. Vår krisestab følger opp situasjonen.

Publisert 30.12.2020

Det er politiet og nødetatene som har ansvar for redningsarbeidet, men vi er i kontakt med politiet og kommunens ledelse. Nannestad kommune er anmodet om bistand med nødvann og sykehjemsplasser. De har møte i ledelsen klokken 0930.

Vi følger situasjonen nøye i dialog med kommunen og redningsledelsen. Fylkesberedskapsrådet er varslet og får kopi av våre situasjonsrapporter.

Oppdatert informasjon fra politiet og telefonnummer for pårørende finner du her