Samfunnssikkerhet og beredskap

Oppdatert 20.12.2023

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Statsforvalteren er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for innbyggerne. Statsforvalteren kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer

E-post til beredskapsstaben:
sfovberedskap@statsforvalteren.no 


22.05.2024

Fare for skogbrann - ikke gjør opp ild!

Det er svært tørt mange steder, med fare for gress-, lyng- og skogbrann. Skogbrannfareindeksen er for tiden rød over hele Østlandet.


23.04.2024

Skogbrannsesongen er her - vær varsom!

Det generelle bålforbudet startet 15. april og gjelder frem til 15. september. Nå er det forbudt å tenne opp bål og grill i eller i nærheten av skog og utmark.


18.08.2023

Ekstremværet Hans - svar på spørsmål fra kommunene

Vi får en del spørsmål fra kommunene om følger av ekstremværet Hans som vi svarer ut. Spørsmålene og svar på disse kan gjelde flere kommuner og kan derfor være nyttige for andre å lese. 


16.08.2023

Hvis hjemmet ditt rammes av flom

Å oppleve at hus og eiendom rammes av flom kan være både skremmende og trist. Når vannet trekker seg tilbake, kan det dukke opp mange spørsmål. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har laget gode råd til de som vender hjem til en bolig som er rammet av flom.


09.08.2023

Vi følger opp konsekvenser av ekstremværet «Hans»

Det er rapportert om hendelser som oversvømmelser, jordras og behov for evakueringer i Oslo og Viken. Selv om regnet avtar, er IKKE hendelsen over.


07.08.2023

Nødvarsel på mobil til kommuner hvor det er utstedt rødt farevarsel

Statsforvalteren melder nå inn områder på rødt nivå for fare for ekstremt mye regn, flomfare, flom- og jordskredfare. Det vil bli sendt ut nødvarsel til de kommuner som har fått utstedt rødt varsel. 


06.08.2023

Rødt farevarsel for flom, jord- og flomskred

Fra mandag 7. august er det er ventet store mengder nedbør med lokalt kraftige regnbyer. NVE har derfor sendt ut farevarsel for flom og jord- og flomskred. Varselet varierer fra gult til rødt i Oslo og Viken.


26.05.2023

Stor skogbrannfare - vær varsom

Pent vær med stigende temperatur og lite nedbør gir økt fare for gress-, lyng- og skogbranner i vårt distrikt. 


31.03.2023

Inspirasjonswebinar om likestilling

Vi arrangerer et webinar for kommuner og bydeler i regi av likestillingssentrene til inspirasjon i deres likestillingsarbeid. 


09.03.2023

Kurset kommunenes kriseledelse

Samfunnssikkerhet- og beredskapsstaben har gjennomført kurs for kriseledelsen i kommunene med proaktiv stabsmetodikk som tema. Workshopen inneholdt også en øvelse for å prøve ut metoden.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel