Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Statsforvalteren er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for innbyggerne. Statsforvalteren kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer


01.07.2021

Viktig med skogbrannberedskap i sommer

Nå som sommeren står for døren minner vi om forebygging og håndtering av skogbrann. Oslo og Viken har betydelige skog- og utmarksområder. I tillegg er vi en region med mange innbyggere, populære utfartsmål og høy aktivitet i skogbruket. 


03.06.2021

Asker og Bærum pålegges å etablere karantenehotell

Det kommer stadig flere reisende til Norge, og behovet for karantenehotell er sterkt økende.


28.05.2021

Mangel på karantenehotell

Det kommer stadig flere reisende til Norge, og behovet for karantenehotell er økende. Statsforvalterne jobber tett med kommuner i nærheten av grenseoverganger for å sikre nok karantenehotellplasser.


29.03.2021

Skogbrannhelikoptre i påskeberedskap

I påskedagene, fra 31. mars til og med 6. april, har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) satt inn to skogbrannhelikoptre på Kjeller i Lillestrøm kommune. 


02.02.2021

Opptak fra webinaret Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte

Vi takker for god deltakelse på webinaret 21. januar 2021. Se hele sendingen eller de enkelte faginnleggene her.


30.12.2020

Vi følger situasjonen i Gjerdrum

Fylkesmannens kriseledelse ble varslet av Direktoratet for sikkerhet og beredskap, DSB, om det store jordskredet i Gjerdrum klokken 0630 i dag. Vår krisestab følger opp situasjonen.


07.12.2020

Kommunikasjon om korona på flere språk

Det er kommunene som har ansvar for å informere alle sine innbyggere om smittevern og spesielle tiltak knyttet til korona.


07.12.2020

Pris for Korona-kart

På fredag fikk vi pris for våre digitale kart som blir brukt til å vise situasjonen i kommunene under Korona-pandemien.


20.10.2020

Kommunene - viktige i koronapandemien

Det er Regjeringens mål å holde sykdomsbyrden lav og sørge for at antall pasienter i helse- og omsorgstjenesten er håndterbar under koronapandemien. I dette arbeidet har kommunene en sentral rolle. 


02.04.2020

Våre planlagte tilsyn både utsettes og avlyses på ubestemt tid

Vi er nødt til å tilpasse tilsynsaktiviteten vår, slik at kommunene skal kunne prioritere alle ressurser til å håndtere koronasituasjonen. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel