Samfunnssikkerhet og beredskap

Oppdatert 06.03.2023

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Statsforvalteren er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for innbyggerne. Statsforvalteren kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer

Vakttelefon for samfunnssikkerhet og beredskap:
Mobilnummer: 916 36 797 

E-post til beredskapsstaben:
sfovberedskap@statsforvalteren.no 


09.03.2023

Kurset kommunenes kriseledelse

Samfunnssikkerhet- og beredskapsstaben har gjennomført kurs for kriseledelsen i kommunene med proaktiv stabsmetodikk som tema. Workshopen inneholdt også en øvelse for å prøve ut metoden.


28.02.2023

Ny fylkesberedskapssjef

Christine Huseby Torjussen har takket ja til stillingen som fylkesberedskapssjef og direktør for samfunnssikkerhet- og beredskapsstaben vår.


20.01.2023

Workshop: Innføring i proaktiv stabsmetodikk og funksjonsøvelse

En kriseledelse som er godt forberedt og øvet, har bedre forutsetninger for å håndtere akutte og alvorlige hendelser profesjonelt og effektivt. Vi ønsker å tilby kommunenes kriseledelser en workshop i mars 2023, hvor vi vil gi opplæring i en metode som skal sikre effektiv og rask krisehåndtering på operasjonelt og strategisk nivå ved uønskede hendelser og kriser.


28.10.2022

Egenberedskapsuka 2022

Hvor lenge vil du klare deg selv dersom strøm og vann blir borte? Egenberedskap innebærer å være forberedt til å kunne klare seg selv noen dager.  


29.09.2022

Radioaktivitet og atomberedskap knyttet til mat, matproduksjon og drikkevann

Hvilke tiltak er aktuelle i Norge ved et utslipp?


05.07.2022

Forsøk på svindel over telefon

Vi har fått henvendelser fra privatpersoner som har blitt oppringt fra ett av våre telefonnumre hvor de blir spurt om kortnummer, personnummer eller andre personopplysninger. Statsforvalteren vil aldri be om slike opplysninger over telefon.


10.05.2022

FylkesROS Oslo og Viken er klar

- Risiko- og sårbarhetsanalysen for Oslo og Viken (FylkesROS) skal gjøre oss bedre rustet til å håndtere fremtidige hendelser, sier statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland.


01.04.2022, Endret 08.04.2022

Fortsatt økt skogbrannberedskap

På grunn av tørt vær og fare for skogbrann er det ekstra viktig å være obs i tiden før bålforbudet trer i kraft 15. april. 


11.03.2022

Krigen i Ukraina - oppdatert informasjon

Krigen i Ukraina har utsløst stort behov for informasjon. Det grunnleggende budskapet fra regjeringen er at det ikke er noen endret trusselvurdering mot Norge. 


04.03.2022

Statsforvalteren i Oslo og Viken på befaring i stormområdene

10. februar var landbruksdirektøren og fagansvarlige for skogbruk på stormskadebefaring i kommunene Sigdal og Nore og Uvdal. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel