Opptak fra webinaret Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte

Vi takker for god deltakelse på webinaret 21. januar 2021. Se hele sendingen eller de enkelte faginnleggene her.

Publisert 02.02.2021

Presentasjoner

Del 1: Om statsforvalteren og vår rolle i arealplanlegging

Del 2: Nasjonale og vesentlige regionale interesser statsforvalteren ivaretar

Samling av spørsmål og svar fra webinaret

Opptak av webinaret

Se opptak av hele webinaret her. Nederst på siden finner du de ulike faginnleggene som separate opptak.

Finn fram til de ulike temaene i opptaket:

Varighet ut i klippet

Tema

  Del 1: Introduksjon
00.00 Velkommen og introduksjon
02.44 Kort om Statsforvalteren i Oslo og Viken
08.11 Plansystemet
24.45 Statsforvalterens ulike roller
35.52 Spørsmål og svar til del 1
   
  Del 2: Viktige tema i kommunale plansaker
59.19 Klima- og miljøvern
1.21.46 Samfunnssikkerhet og klimatilpasning
1.29.27 Jordvern
1.39.16 Folkehelse
2.05.56 Spørsmål og svar til del 2

Separate opptak av faginnleggene:

Plansystemet:

Klima- og miljøvern, samfunnssikkerhet og klimatilpasning:

Jordvern:

Folkehelse: