Stab for kommuneøkonomi, analyse og internkontroll

Staben ledes av direktør Tor Håkon Skomsvold.

Publisert 01.01.2021