Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Publikumsmottakene våre stenger

Som følge av koronasituasjonen stenger vi publikumsmottakene på alle tre kontorsteder fra og med mandag 16. mars kl 08:00. Vi anbefaler at du bruker digitale løsninger.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 15.03.2020

I første omgang vil stengingen gjelde ut denne måneden. Det vil være mulig å legge post og dokumenter til behandling (apostiller) i postkasse på hvert kontorsted. Dokumenter returneres med post etter behandling. Du må derfor oppgi returadresse.

Ellers kan du gjerne bruke ordinær post. All post sendes til følgende adresse, ikke til de enkelte kontorstedene:

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Postboks 325

1502 Moss

Så langt det er mulig, ber vi om at du bruker e-post eller sikker melding til Fylkesmannen. Husk at personsensitive opplysninger ikke skal sendes som vanlig e-post.

E-postadressen vår er: fmovpost@fylkesmannen.no

Sikker melding kan brukes til personsensitivt innhold. Merk at det er en egen løsning for sikker melding som gjelder vergemål.

Se informasjonen om sikker melding

På vergemålsfeltet kan de fleste søknader og begjæringer sendes via Altinn. Du finner nærmere informasjon her: https://www.vergemal.no/skjema.6081579-455913.html

Vårt felles sentralbord er betjent på hverdager fra kl. 08:00 - 15:45, telefon: 69 24 70 00

Servicetorgene på hvert kontorsted vil også være tilgjengelige på telefon i kontortiden:

  • Drammen: 32 26 66 26
  • Moss: 69 24 70 11
  • Oslo: 22 00 37 62