Endringer i regionale tiltak i Viken

Kart over regionale tiltaksnivå til og med 16. mai
Kart over regionale tiltaksnivå til og med 16. mai

Det er en nedadgående smittetrend i Viken fylke, men enkelte kommuner har fortsatt høyt smittenivå. Etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter har regjeringen besluttet endringer i tiltaksnivå for seks Viken-kommuner.

Publisert 30.04.2021

Kommunene som fortsatt skal ha regionale tiltak forblir i ordningen til og med søndag 16. mai. Det skal foretas en ny vurdering om en uke.

Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen flyttes fra tiltaksnivå A til B fra og med torsdag 6. mai, under forutsetning at de innfører ytterligere lokale tiltak som samordnes med hverandre og Oslo kommune. Ullensaker kommune flyttes fra tiltaksnivå A til B fra og med mandag 3. mai. Eidsvoll og Nannestad kommune tas ut av ordningen med regionale tiltak fra og med mandag 3. mai.

- Det strenge tiltakene bidrar til at smitten fortsetter å synke i Viken. Selv om smittetallene fortsatt er høye for kommuner som grenser opp mot Oslo øst, tilsier nedgangen i smitten at de fire romerikskommunene som har hatt tiltaksnivå A siden 16. mars kan settes ned til tiltaksnivå B. Dette skjer under forutsetning av at Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen kommune samordner seg med Oslo, og innfører kraftige og samordnede tiltak ut over de regionale tiltakene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statsforvalteren i Oslo og Viken og de berørte kommunene har hatt tett dialog om saken. De fleste kommunene støtter anbefalingen.

Les hele saken: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-regionale-tiltak-i-viken/id2846856/ 

 

Regjeringen besluttet følgende endringer som vil gjelde fra og med mandag 3. mai:

Felles for alle de tre tiltaksnivåene A, B og C:

  • Voksenopplæringen, inkludert opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven, blir ikke lenger regulert i tiltaksnivåene. Det blir dermed opp til kommunene selv å bestemme hvilke tiltak som skal gjelde.
  • Bruk av visir kan ikke lenger benyttes av ansatte som et alternativ til munnbind i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde avstand til besøkende. Dette fordi effekten av visir ikke er tilstrekkelig dokumentert.

Tiltaksnivå B:

  • Ordinær undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler tillates i mindre grupper på inntil 10 personer.
  • Midlertidige utendørsmarkeder kan holde åpent.
  • Antall personer som kan være til stede ved begravelser, bisettelser og seremoni ved grav begrenses til maksimalt 50 personer. Denne endringen trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 10. mai.

Tiltaksnivå C:

  • Svømmetilbud til kommunens innbyggere tillates

Mer om regionale tiltak

Regjeringen kan beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes i en kommune og omkringliggende kommuner når det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt og koordinert for å motvirke smittespredning.

Hvilket tiltaksnivå som velges for kommunene er avhengig av alvorligheten i smitteutbruddet. Det er tre tiltaksnivå som kan benyttes. Disse er tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå), tiltaksnivå B (høyt tiltaksnivå) og tiltaksnivå C (noe høyt tiltaksnivå).

Her finner du en oversikt over hvilke tiltak som gjelder for de ulike nivåene.