Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Innstramninger i innreisereglene videreføres ut februar

Regjeringen viderefører innstramningene i innreisereglene som ble innført 29. januar, med noen mindre tilpasninger. Pressemelding om innstramningene er publisert på 12 språk på Regjeringen.no

Publisert 11.02.2021