Vi minner om båndtvang

Foto: Liv Ingrid Kravdal.

Av hensyn til husdyr og vilt er det fra 1. april til og med 20. august båndtvang i hele landet.  

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.04.2022

I yngle- og hekketiden kan selv små forstyrrelser være ødeleggende for dyrelivet. I denne perioden skal hunder derfor holdes i bånd, slik at forstyrelser og skader på husdyr og vilt, inkludert reir og bo, unngås.  Bestemmelsene om båndtvang er hjemlet i Lov om hundehold (hundeloven) § 6, og er gjeldene i hele landet.

Vi oppfordrer alle hundeeiere til å vise hensyn, både i båndtvangstiden og ellers, og minner samtidig om at det i enkelte friluftsområder og verneområder er båndtvang hele året (utvidet båndtvang). For verneområder er eventuelle regler om utvidet båndtvang spesifisert i områdets verneforskrift. Verneforskriftene finner du på lovdata.no.

Kommunene har avsatt flere friområder for hund i vår region. Her kan hunder slippes fri for trening, lufting og dressur uavhengig av gjeldende båndtvangsbestemmelser. Kontakt din hjemkommune om du lurer på om det avsatt friområder for hund i ditt nærområde.

Forebygging av hundeangrep på beitedyr

Politiet, Bærum kommune og beitenæringen i Vestmarka samarbeider tett for å forebygge hundeangrep på beitedyr i Vestmarka. Politiet har nå utarbeidet egen plakater om båndtvang. Disse er til fri benyttelse.

Plakat_01_Båndtvang

Plakat_02_Båndtvang