8 tips for naturvennlig friluftsliv

Tips én av åtte for naturvennlig friluftsliv
Tips én av åtte for naturvennlig friluftsliv

Det er gledelig at så mange tar i bruk den flotte naturen i Oslo og Viken, men økt ferdsel gir også økt fare for slitasje og forstyrrelse av dyrelivet. Vi har derfor laget åtte tips for naturvennlig friluftsliv.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.06.2021

Økt ferdsel i naturen 

Det å ferdes i naturen har positiv effekt på både mental og fysisk helse, og for mange har ferdsel i naturen vært ekstra viktig i tiden vi nå forhåpentligvis er i ferd med å legge bak oss. At folk ferdes i naturen er i all hovedsak fint, men som forvaltningsmyndighet for de fleste av verneområdene i Oslo og Viken ser vi enkelte steder tydelige tegn på økt bruk.  

Vis hensyn til natur og mennesker

Naturen rundt oss har betydning både som friluftsområder for oss mennesker og som levested for planter og dyr. I Oslo og Viken finner vi noen av landets mest artsrike naturområder med yrende fugleliv, spennende planter og sjeldne insekter. Noen av disse område er vernet, og innenfor verneområdene er reglene strengere enn ellers. Oversikt over alle landets verneområder finner du i kartet under. Du finner informasjon og regler (verneforskriften) om et bestemt verneområde ved å trykk på det.

Naturvennlig friluftsliv

Vi håper at mange vil nyte sommeren utendørs. Vi ønsker samtidig å oppmuntre til et positivt og bærekraftig friluftsliv, hvor hensyn til både natur og mennesker blir ivaretatt. Her kommer derfor 8 tips for naturvennlig friluftsliv. God tur og god sommer!