Ta hensyn til villrein i påskefjellet

Villrein på vinterbeite. Foto med telelinse og på behørig avstand: Even Knutsen ©
Villrein på vinterbeite. Foto med telelinse og på behørig avstand: Even Knutsen ©

Vi ber alle skiturister og andre som ferdes i påskefjellet om å ta hensyn til villreinen og unngå unødige forstyrrelser av dyra.

Publisert 23.03.2021

Påsken står for tur og fjellet vil lokke mange av oss.  Men det er viktig å huske at vi kun er gjester der, og at det er nødvendig å vise hensyn til villreinen.

Svært sårbar

Villreinen er det eneste av hjortedyra der kalvefosteret helt og holdent bygges av moras kroppsreserver. Fosterveksten tiltar ut over vinteren og villreinen er nå ved påsketider svært sårbar for menneskelige forstyrrelser. Den har all grunn til å frykte oss, og også fredelige turgåere vil kunne utløse panikk og flukt hos dyra.

Kunnskapen om våre pressede villreinområder blir stadig bedre, og det er et mål å få dyra til å bruke mest mulig av sine leveområder. Veier og andre ferdselsårer i fjellet (stier, skiløyper, snøscootertraséer) er barrierer for villreinen og vil kunne påvirke dens arealbruk.

Påsken faller samtidig med at kalvetunge simler er nær eller beveger seg mot sine kalvingsområder. Etter en tøff og lang vinter er de svært sårbare og simla «kaster», det vil si aborterer, fosteret om den må.

I Viken kan du treffe på villrein i Nordfjella (Hallingskarvet/Skarvheimen) og på Norefjell-Reinsjøfjell, Hardangervidda og Blefjell.

Pass på båndtvang - og vindretning

Reinen har en fenomenal luktesans og er vindretningen riktig får den vær av oss på flere kilometers hold. Det gjelder særlig simlene og ungdyra som følger de, mens bukkene vanligvis er mere tolerante.

Det er viktig at hundeeiere respekterer båndtvangen (gjelder fra 1. april) og holder sin gode venn under kontroll.

Så om dere treffer på villreinflokker, ta hensyn til vindretningen og forsøk å unngå unødige forstyrrelser.

Nyt påskefjellet og takk for at dere tar hensyn!