Kom med forslag til områder for naturtypekartlegging

Fylkesmannen har i oppgave fra Miljødirektoratet å melde inn forslag til nye områder for naturtypekartlegging i 2021. Kommunene, fylkeskommune og samferdselsmyndigheter er invitert til å komme med forslag.

Publisert 14.10.2020

Miljødirektoratet kartlegger natur etter systemet Natur i Norge (NiN) og har utarbeidet en egen kartleggingsinstruks for dette. Miljødataene skal brukes som grunnlag for beslutninger i arealforvaltningen.

Ved utvelgelse av områder for naturtypekartlegging skal det vektlegges områder:
a) med stor aktivitet og stort utbyggingspress
b) der man kan forvente å finne naturtyper etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks

For å innhente lokalkunnskap har Fylkesmannen sendt brev til fylkets kommuner, fylkeskommune og samferdselsmyndigheter for innspill til områder som kan være aktuelle for slik kartlegging neste år jf. vedlagte brev. Fylkesmannen har opprettet en digital kartløsning der kommunene kan avgrense og beskrive områdene som foreslås.

Etter en samlet vurdering av innkomne og egne innspill, vil Fylkesmannen sende over et samlet forslag til Miljødirektoratet innen 15. november. Miljødirektoratet vil ha en åpen innspillsrunde i desember, og så prioritere hvilke områder som skal kartlegges i 2021.

Resultatet fra kartlegginga i 2021 er forventet i Miljødirektoratets Naturbase (www.naturbase.no) i starten av 2022. Miljødirektoratet finansierer kartleggingen.