Naturtypekartlegging i 2020 - har du innspill ?

Forslag til områder som bør kartlegges for naturtyper i 2020 er klare, og Miljødirektoratet ber nå publikum om hjelp til å prioritere.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.12.2019

I perioden juni-oktober 2020 skal det igjen kartlegges viktige naturtyper i utvalgte kartleggingsområder i Norge. Målet er å få kartlagt områder som er under ulike typer press, hvor man forventer å finne viktige naturtyper. Resultatet er et naturfaglig kunnskapsgrunnlag som bl.a. skal bidra til mer effektive og forutsigbare planprosesser i staten og kommunene.

I høst har Fylkesmannsembetene levert sine forslag til områder på land som bør kartlegges. Miljødirektoratet ønsker nå innspill til disse forslagene fra andre som kan ha kjennskap til områdene, slik at de kan prioritere kartlegging av de viktigste områdene først. Nye områder kan foreslås hvis de treffer kriteriene svært godt.

For mer informasjon om naturtypekartleggingen og om hvordan du kan gi innspill, se Miljødirektoratets nyhetssak i lenken til høyre.

Områdene som er foreslått kartlagt kan du se nærmere på i et interaktivt webkart som Miljødirektoratet har laget i lenken til høyre.

 

Innspill sendes Miljødirektoratet innen 16. desember 2019.