Forslag om vern av skog på høring

Verneforslagene for 15 skogområder sendes med dette på høring. Du kan gi dine innspill innen 23. februar 2020.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.12.2019

Verneforslaget gjelder ti nye reservater og fem utvidelser. Områdene består i hovedsak av eldre skog med viktig biologisk mangfold.

Områder som foreslås vernet:

 1. Burumtjern, Marker
 2. Holene, Eidsberg
 3. Jyrihelleren, Eidsberg
 4. Lilleøya, Halden
 5. Matholhøgda, Aremark
 6. Prestebakkefjella, Halden (Utvidelse)
 7. Sagåsen og Stueåsen, Sarpsborg (Utvidelse)
 8. Sæter, Trøgstad
 9. Holli, Spydeberg
 10. Finnskutt– Haugen, Rakkestad
 11. Vestfjella, Aremark/Halden (Utvidelse)
 12. Gukilhøgda-Abbortjernhøgda, Trøgstad (utvidelse)
 13. Ødemørk, Vestby
 14. Hellekleivåe, Nore og Uvdal
 15. Tofteskogen (utvidelse), Hurum

Om områdene og høringsdokumentene

Dokumentene som er på høring finner du på denne siden. I samledokumentet finner du utfyllende informasjon, kart og forskrift til hvert område.

Høringsbrevet er et oversendelsesbrev med nyttig informasjon, og adresselisten viser hvem som skal ha fått høringen tilsendt direkte. Du kan gi innspill selv om du ikke står på adresselisten.

Knuskjuke med angrep av knuskkjukemøll i Vestfjella. Foto: Stefan Olberg

Slik gir du innspill

Merknader til verneforslagene kan sendes oss skriftlig innen 23.02.2020 på e-post 

fmovpost@fylkesmannen.no

eller i brev

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325 
1502 Moss

Husk å merke innspillet med saksnummer 2019/30078 og navn på området innspillet gjelder.