Rynkerose

Stor forekomst av rynkerose på strand
Rynkerose. Foto: Gunnar Bjar.

Rynkerose (Rosa rugosa)

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.03.2020

Opprinnelse: Nordøst-Asia

Utbredelse og spredning: Rynkerose ble innført til Norge som prydbusk på 1800-tallet, men har siden forvillet seg kraftig, særlig i kyst- og fjordstrøk. Den spres effektivt med frø og krypende jordstengler, men mye av spredningen skyldes også hageutkast. Frøene, som dannes i nyper, kan spres over store avstander med havstrømmer og fugl. Arten finnes i alle landets fylker og i alle kommunene i Oslo og Viken. Den er fortsatt i spredning, og da særlig i strandenger og strender. Er i dag forbudt å plante ut i Norge.

Negative effekter: Kan danne tette kratt langs strandkanter hvor den konkurrer ut det stedegne biologiske mangfoldet. Danner også hybrider med flere andre rosearter, og kan derfor være en kilde til genetisk forurensning av hjemlige arter.

Målsetning: Bekjempelse i utvalgte områder, fortrinnsvis i verneområder.

Status i Fremmedartslista: SE - Svært høy risiko

Les mer om arten på www.artsdatabanken.no