Russekål

Russekål i blomst
Russekål. Foto: Oddvar Pedersen.

Russekål (Bunias orientalis)

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.12.2019

Opprinnelse: Sørøst-Europa og Vest-Asia

Utbredelse og spredning: Russekål har blitt innført til Norge med gressfrø, ballastjord og med kornimport. Arten har meget stor frøproduksjon, og sprer seg i tillegg med jordstengler. Etablerer seg raskt på tidligere jordbruksmark, langs vei og jernbane samt ulike typer skrotemark. Frøene spres lett over store avstander ved at de fester seg til kjøretøy. Planten er utbredt på Østlandet og forekommer trolig i alle kommunene i Oslo og Viken.

Negative effekter: Russekål danner tette bestander som fortrenger stedegne arter. Effekten er størst i strandsonen og tørrenger i Indre Oslofjord.

Målsetning: Bekjempelse i utvalgte områder, fortrinnsvis i verneområder.

Status i Fremmedartslista: SE – Svært høy risiko

Les mer om arten på www.artsdatabanken.no