Hagepastinakk

Hagepastinakk (Pastinaca sativa hortensis

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.11.2019

Opprinnelse: Mellom- og Sør-Europa

Utbredelse og spredning: Hagepastinakk har trolig blitt innført til Norge med ballastjord, gressfrø og fra dyrking som grønnsak. Arten er meget vanlig langs vei og jernbane, der både vindstrømmer og trafikken bidrar med å spre frøene videre. Arten har økt betraktelig i strandsonen og på øyene i Indre Oslofjord. Fremmedartsdatabasen anslår en dobling i forekomstareal de kommende 50 år.

Negative effekter: Hagepastinakk er meget konkurransedyktig og fortrenger stedegne planter. Dette er særlig et problem langs kysten og på øyene i Oslofjorden, der den fortrenger sjeldne og sårbare arter forbundet med grunnlendt kalkmark.

Målsetning: Forebygge introduksjon til verneområder og sårbar natur.

Status i Fremmedartslista: SE – Svært høy risiko

Les mer om arten på www.artsdatabanken.no