Gullregn

Gullregn i blomst
Gullregn Foto: Eli Fremstad.

Gullregn (Laburnum anagyroides)

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.12.2019

Opprinnelse: Mellom- og Sør-Europa

Utbredelse og spredning: Gullregn ble innført til Norge som hageplante, men har siden forvillet seg til mange ulike naturtyper. Spredningen skjer i hovedsak med frø som fraktes med vinden, og trolig også med fugl.  Alpegullregn (Laburnum alpinum) er antakelig mer utbredt enn gullregn. Dette skyldes en bevisst kampanje for å erstatte gullregn, som er svært giftig, med den mindre giftige alpegullregn (og hybridgullregn). Både gullregn og alpegullregn er i dag forbudt å plante ut i Norge.

Negative effekter: Gullregn trives spesielt godt i kalkrik jord. Her kan den danne tette bestander som fortrenger annen vegetasjon.

Målsetning: Bekjempe større forekomster, fortrinnsvis i verneområder.

Status i Fremmedartslista: SE – Svært høy risiko

Les mer om arten på www.artsdatabanken.no