Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


16.09.2021

Høring av ny forvaltningsplan for rovviltregion 2

Rovviltnemnda i region 2 har forslag til ny forvaltningsplan for regionen på offentlig høring. Høringsfristen er 1. november.


14.09.2021

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til Topaas og Haug AS – Yggeset gjenvinningsmottak (gbnr. 70/1) i Asker kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har 02.01.2020 mottatt søknad fra Topaas og Haug AS om tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av returasfalt, betongmasser og sprengstein på Yggeset gjenvinningsmottak, gbnr. 70/1 i Asker kommune.


14.09.2021

Søknad om tillatelse til mellomlagring av forurensede og ikke-forurensede masser på Verkseier Furulunds vei 25 - Becker Entreprenør AS - Oslo kommune

Statsforvalteren har mottatt søknad fra Becker Entreprenør AS om tillatelse etter forurensningsloven til mellomlagring av ikke-forurensede og forurensede masser i containere på Verkseier Furulunds vei 25, i Oslo kommune. Statsforvalteren mottok tilleggsinformasjon til søknaden den 08.07.2021.


13.09.2021

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Loselva med mellomlagring av masser på land, i Øvre Eiker kommune

Øvre Eiker kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Loselva med mellomlagring av masser på land, i Øvre Eiker kommune.


09.09.2021

Lisensfelling av jerv fra 10. september

Lisensfelling av jerv starter 10. september. For region 2 er kvoten på to jerv (felles for hele regionen) og for region 4 er kvoten på én jerv (utenfor ulvesonen). 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen