Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

I mars inviterte vi alle kommunene i Viken og Oslo til en serie med digitale foredrag. Du kan se hele sendingen eller de enkelte faginnleggene her.


07.04.2021

Oppstart av arbeidet med vern av sju skogområder

Statsforvalteren i Oslo og Viken starter arbeidet med vern av sju skogområder i Viken.


07.04.2021

Starter arbeidet med vern av syv skogområder

Vi starter nå opp prosessen med vern av syv skogområder i Viken. Alle som ønsker kan komme med innspill innen 29. april 2021.


06.04.2021

Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Holmendammen i Oslo kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har mottatt søknad fra Oslo kommune ved Bymiljøetaten, der det søkes om tillatelse til å mudre i Holmendammen i Oslo kommune. 


26.03.2021

Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Strømstangveien i Bærum kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken mottok den 17.03.2021 søknad fra Bratås AS om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved et båtanlegg ved Strømstangveien i Bærum kommune


26.03.2021

Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved brygge ved Grønsund i Asker kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken mottok den 18.01.2021 søknad fra Asker kommune om mudring ved en privat brygge i Grønsund i Asker kommune.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen