Miljø og klima

Oppdatert 03.03.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


29.03.2023

Ta hensyn til villrein i påskefjellet

Vi ber alle skiturister og andre som ferdes i påskefjellet om å ta hensyn til villreinen og unngå unødige forstyrrelser av dyra.


29.03.2023

Nye krav til mellomstore forbrenningsanlegg og påminnelse om meldeplikt

Forurensningsforskriften kapittel 27 ble endret i 2021. De nye reglene gjelder både for eksisterende og nye forbrenningsanlegg.

Eksisterende anlegg må sende inn nytt meldeskjema.  


29.03.2023

Nye krav til forurensning fra betongproduksjon og påminnelse om meldeplikt

Nytt regelverk om forurensning fra produksjon av betong trådte i kraft i 01.01.2023. Her får du informasjon om regelverket og hvilke krav som stilles.


Endret 29.03.2023

Småbåthavnene må ta miljøansvar

Samtidig som båteiere må passe på å håndtere avfall forsvarlig, må også småbåthavnene ta ansvar for at deres havn ikke forurenser fjorden.


29.03.2023

Skjerpede krav til EE-forhandlere og kommunene skal hindre at EE-avfall kommer på avveier

Nye og strengere krav skal hindre at EE-avfall hentes ulovlig av uvedkommende – og bidra til å hindre ulovlig eksport ut av Norge. De nye reglene vil samtidig bidra til sirkulær økonomi.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen