Faglig beredskapsplan for stor granbarkbille

En ny beredskapsplan for håndtering av barkbilleangrep løfter fram den sentrale rollen som skogeier og kommunen har for å begrense skogskader. 

Publisert 08.06.2021, Sist endret 10.06.2021

Hvem har ansvaret for å begrense skogskader før, under og etter at de skjer? En ny beredskapsplan som gjelder barkbilleangrep er nå ute. Samme beredskap kan i stor grad også overføres til andre typer skogskader.

Ny beredskapsplan for håndtering av barkbilleangrep

Planen Faglig beredskapsplan for stor granbarkbille - Versjon 1 er nylig publisert av Landbruksdirektoratet. Planen tar for seg ulike ansvarslinjer og tiltak som kan gjennomføres i ulike faser av et barkbilleangrep.

Vi ber kommunene om å sette seg inn i innholdet i planen, herunder særlig kommunenes og skogeiernes ansvarsområder.

I planen blir det oppfordret sterkt til at kontaktutvalgene for skogbruk skal være det sentrale bindeleddet i krisehåndteringen. Dette gjelder både regionale kontaktutvalg (for fylket), og eventuelle lokale kontaktutvalg i kommuner eller i skognettverk mellom kommuner.

Vi er i prosess med Kontaktutvalget for skogbruk i Oslo og Viken angående implementering av planen i vår region, og vi vil sende ut tydeligere presiseringer til kommunene etter hvert. Men vi understreker at mye av ansvaret innenfor dette feltet er lagt til kommunene, og det er derfor viktig at kommunene selv begynner arbeidet med å gjøre seg kjent med planen og aktuelle tiltak som kan begrense skade. Det er også viktig at kommunene formidler relevant informasjon til skogeiere om deres ansvar.

Varsling om risiko for større angrep

I tillegg til beredskapsplanen er det viktig at kommunene gjør seg kjent med NIBIOs nye varslingstjeneste for barkbillenivå under Skogportalen på Kilden.

Her vil man finne de ulike kartlagene som ligger til grunn for risikovurderingen. Man vil også finne selve risikovarselet her.

Det gis varsel for hver av tre soner innenfor det totale området av barkbilleovervåkingen. Det er tre nivåer av risiko, men det skilles på om risikonivået gjelder bare lokalt innenfor sonen eller mer utbredt (store områder/ stor del av sonen).

Sonevis varsel

Kommunen har ansvar for å følge med på varselet gjennom sesongen, og varsle videre til skogeiere i kommunen dersom det er høy risiko for angrep.

 

Ansvarsfordeling ved alle typer skogskader

Les mer om skogeier og kommunen sitt ansvar på nettsiden vår Skogskader og barkbilleovervåkning. Her finner du også informasjon om bruk av skogfond for å forebygge skogskader.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.