Ekstraordinært tilskudd til vårplanting i skogbruket 2021

Det blir, som i fjor, innført et ekstraordinært tilskudd for all skogplanting våren 2021. Tilskuddet gjelder både planting utført av entreprenør og planting utført av skogeier.

Publisert 02.06.2021, Sist endret 23.06.2021

[OPPDATERT 23.06.2021]:

Tilskuddsatsen er nå endelig vedtatt, og er satt til 1,50 kr per skogplante for vårplantingen 2021.

For øvrig gjelder Midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021, fastsatt 28.5.2021.

Rammer for ordningen

  • Det ekstraordinære plantetilskuddet omfatter all skogplanting våren 2021. Det vil si nyplanting, suppleringsplanting og juletreplanting.
  • Ordningen rigges på samme måte som i 2020, med et tilskudd på 1,50 kr/plante.
  • Tilskuddet er rettet både mot skogeierandelslagene og sentrale landsdekkende aktører som gjennomfører utplanting på vegne av skogeier, i tillegg til skogeiere som utfører plantingen selv.

Søknad og frister for egenaktive skogeiere 

Skogeiere som utfører plantingen selv, eller som nytter andre aktører enn de sentrale, får etter søknad utbetalt tilskuddet til seg selv. Dette representerer ingen ny eller ekstra søknad for skogeier. Skogeier søker på tilskuddet sammen med refusjon fra skogfond gjennom Altinn.

For skogeiere som skal søke om ekstraordinært plantetilskudd, er søknadsfristen 1. september 2021. Fordi tilskuddet kun skal dekke vårplanting, må denne fristen praktiseres strengt for å sikre at vi ikke blander det sammen med høstplanting.

Les mer om ordningen på nettsidene til Landbruksdirektoratet.

Tilbakevirkende kraft

Allerede innsendte skogfondssøknader/refusjonskrav som omhandler vårplanting i 2021 er også berettiget ekstraordinært plantetilskudd. Dette tas hånd om av Statsforvalteren.