Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2021-2025

Vi har lansert den første felles handlingsplanen for skogbruk i Oslo og Viken. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.03.2021

Oppdatert 04.01.2022: En revidert versjon 2.0 av Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2021-2025 er nå ute. Denne finner du her på nettsidene våre.


Den nye forvaltningsenheten Oslo og Viken utgjør landets nest største skogregion. Den forener tre tidligere fylkesmannsembeter, og medregnet Oslo omfatter regionen 52 kommuner fra 1.1.2020.  

Bakgrunn for planen

I arbeidet med å utarbeide en enhetlig skogforvaltning i regionen ser vi behov for en handlingsplan som forener tidligere satsingsområder. Det er også behov for felles signaler for prioritering av innsats, tilskudd og liknende.  

Satsingsområder

Handlingsplanen har følgende utvalgte satsingsområder:

  • Bærekraftig skogproduksjon og effektiv bruk av virkemidler
  • Infrastruktur og utvikling
  • Skog- og trebruk som del av klimaarbeidet i regionen

Satsingsområdene er delt opp i undertema med tilhørende mål og tiltak. Tiltakene vil bli behandlet og satt i ansvar i samarbeid med skognettverkene i regionen.

Medvirkning og prosess

Planen er utarbeidet i samarbeid med kommunene og Kontaktutvalget for skogbruk i Oslo og Viken.

Vi har mottatt 29 høringsinnspill til utkastet av denne handlingsplanen, som vi har forsøkt å imøtekomme eller utdype i den endelige versjonen. Vi takker for gode innspill inn i arbeidet.

Bruk av planen

Statsforvalteren har et mål om at handlingsplanen skal fungere som et rådgivende dokument både for forvaltningen og næringen i regionen, og gi grunnlag for felles prioriteringer og satsingsområder. 

Du finner planen i høyremargen på denne siden under "Dokumenter". Vedleggene det blir vist til i planen ligger også her.